List of Unit Secretaries for the term 2019-2021

AHMEDABAD

Mr. Harishchandra ShahMr.-Ashok-D.-Patel
Hon. Secretary
Tel.: 079-2658 2123,
M.: +91-9377365267
E-mail: [email protected]

BARODA

Dr.-Hireni-MankodiDr. Hireni Mankodi
Hon. Secretary
Tel.: 9376222724, 2430283,
M.: +91-9376222724
E-mail: [email protected],
[email protected]

CHENNAI

blank

DELHI

Mr.-Ritesh-GuptaMr. Kamal Misra
Hon. Secretary
Tel.: 011-25750224
M.: +91-9312290345
E-mail: [email protected], [email protected]

ERODE

Mrs.-C.-PremalathaMrs. C. Premalatha
Hon. Secretary
Tel.: 2220 3557, 2235 0705
M.: +91-9750206161
E-mail:[email protected]

GWALIOR

Shashi-ViksitMr. Manoj Singh Kushwah
B-27, Harmon Colony Monar,
Gwalior – 474 006 MP
Mobile: 9893306501,9425114620
E-mail: [email protected]

HARYANA

Dr.-S.-DhamijaDr. S. Dhamija
Hon. Secretary
Tel.: 01664-242561
M.: +91-9416132274
E-mail: [email protected], [email protected]

HINGANGHAT

blank

ICHALKARANJI-MIRAJ

Mr.-S.B.-MhetreMr. S.B. Mhetre
Hon. Secretary
Tel.: 0230-2421300, 2437316
M.: +91-9822865422
E-mail: [email protected]
[email protected]

JALANDHAR

blank

JALGAON – KHANDESH

Mr.-Malkappa-BiradarMr. Malkappa Biradar
Raymond Limited, Textile Division
Hon. Secretary
Tel.: 0257-2210408
M.: +91-8275054785
E-mail: [email protected]

KARNATAKA

Mr.-Kannan-KrishnamurthyMr. Kannan Krishnamurthy
Hon. Secretary
Tel.: 080-2260126
M.: +91-8088428526
E-mail:
[email protected]
, [email protected]

MADHYA PRADESH

Mr.-Ashok-VedaMr. Ashok Veda
Hon. Secretary
Tel.: 0731-2433612
M.: +91-9826047355,9425064568
E-mail: [email protected]
[email protected]

MARATHWADA

Dr. R. N. Joshi
Hon. Secretary
Tel.; 02462-269115
M.: +91-8149578592,
+91-7588428778
E-mail: [email protected] , [email protected]

MUMBAI

Mr.-A.V.-MantriMr. A.V. Mantri
Hon. Secretary
Tel.: 022-24328044, 24307702
M.: +91-9820324004
E-mail: [email protected], [email protected]

ODISHA


Sambit Satpathy
Hon. Secretary
M.: +91-7016709337, 9601271037,
E-mail:[email protected],

P.H.C.

Mr.-Satish-MarwahaMr. Satish Marwaha
Hon. Secretary
Tel.: 0172-612779
M.: +91-9501056002
E-mail: [email protected], [email protected]

RAJASTHAN

Dr.-Dhirendra-SharmaDr. Dhirendra Sharma
Hon. Secretary
Tel.: 01482-241537
M.: +91-9413054182
E-mail: [email protected]

SALEM

Mr. S. Dhakshin RajMr. S. Dhakshin Raj
Hon. Secretary
M.: +91-7708896665
E-mail: [email protected]

SAURASHTRA

Mr. Chintan Shahunnamed
Hon. Secretary
M.: +91-93744 10001
E-mail: [email protected]

SOLAPUR

Mr.-S.S.-BhandariMr. S.S. Bhandari
Hon. Secretary
Tel.: 0217-2726376, 2624196
M.: +91-9823269949
E-mail:
[email protected]

SOUTH GUJARAT

Mr. Hemal A. SakkaiMr. Hemal A. Sakkai
Hon. Secretary
Tel.: 0261-2438834
M.: +91-9227901676, 9727971676
E-mail: [email protected], [email protected]

SOUTH INDIA

Mr. K. GandhirajMr. K. Gandhiraj
Hon. Secretary
M.: +91-9843033595
E-mail: [email protected], [email protected]

UTTAR PRADESH

blankMr. Mahendra Uttam
Hon. Secretary
M.: +91-9450130731/9140807583
E-mail: [email protected],
[email protected]

VIDARBHA

Dr. Hemant SonareDr. Hemant Sonare
Hon. Secretary
M.: +91-9860930380
E-mail: [email protected]

WEST BENGAL

Mr.-A.K.-MukherjeeMr. A.K. Mukherjee
Hon. Secretary
Tel. : 033 3261 9613, 25211889,
M.: +91-9674581526
E-mail:
[email protected]
, [email protected]